Courses and training

Training and courses.

 

Research utilisation

We provide knowledge, understanding and tools for bringing research findings to market by supporting the innovator process.

  • Training in understanding the innovation process by sharing experiences and practices
  • Understand how the value chain and pilot projects create synergies between technology implementation to higher technology readiness level and regional development
  • Practical guidelines how projects can motivate Agenda 2030 goals by smart specialisation (how to describe the activity in more realistic way than a general description)

More information: JMS Center for Research Utilisation.

 

Framtidens Miljöteknik

Framtidens Miljöteknik

Kurs | sommar och höst 2021

Deltagarna

stärker sitt kunnande kring miljöteknik från avancerade material
förstår principen hur det fungerar, från fysik till regionala sammanghang
utvecklar ökad förståelse för innovationer från nya material
introduceras i nyskapande miljöteknik, LED och grafen som exempel
utvecklar nätverk och kunskaper om avancerade material för hållbar framtid

Kursinnehåll

Kursen genomförs genom att gå igenom sex olika ämnen. Vid varje tillfälle ges först en genomgång av ämnet till deltagarna. Efter genomgången sker utbyte genom frågor och svar. Tillfället avslutas med en diskussion där vi har utbyte mellan deltagarna.

Miljöfysik – så funkar det
Belysning: från glödlampa till LED. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2014.
Grafen: hur kolatomen hänför världen. Historien bakom nobelpriset i Fysik 2010.
Ny energiteknik genom nya material
Framtidens avancerade material och teknik som kan revolutionera samhället till 2030
Arbeta internationellt genom digitalisering på landsbygd, regionala sammanhang, och andra aspekter för att nya koncept ska fungera i innovatörers vardag

210321-7-100